Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ η τρέχουσα επιδημία λοίμωξης COVID-19 προκαλείται από το νέο κορονοϊό SARS-CoV-2, που ανήκει στην οικογένεια των Coronoviridae, μία μεγάλη οικογένεια RNA ιών. Οι κορονοϊοί μεταδίδονται κυρίως μέσω μεγάλων αναπνευστικών σταγονιδίων και επαφής, αλλά ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλοι τρόποι μετάδοσης.

Ο χρόνος επιβίωσης και οι συνθήκες που επηρεάζουν την επιβίωση του SARS-CoV-2 στο περιβάλλον είναι αυτή τη στιγμή άγνωστες. Σύμφωνα όμως με μελέτες που εκτιμούν την σταθερότητα άλλων κορονοϊών, εκτιμάται ότι ο SARS-CoV-2 μπορεί να επιβιώσει αρκετές ημέρες στο περιβάλλον πάνω σε διαφορετικές επιφάνειες.

Λόγω της πιθανής επιβίωσης του ιού SARS-CoV-2 στο περιβάλλον για αρκετές ημέρες, οι χώροι και οι περιοχές που έχουν πιθανά μολυνθεί από τον ιό πρέπει να απολυμαίνονται πριν την επαναχρησιμοποίηση τους.

Η απολύμανση γίνεται με την χρήση ειδικών σκευασμάτων, τα οποία είναι εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ και προτεινόμενα από τον ΕΟΔΥ.

Μετά την απολύμανση ο χώρος είναι πλέον απαλλαγμένος από ιούς.

Η απολύμανση για τον κορονοϊό θα πρέπει να επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και να τηρούνται ολοι οι κανόνες υγιεινής για την αποφυγή μετάδοσης του ιού.