Στην εταιρεία μας διαθέτουμε όλα τα είδη προστασίας ζώα και πτηνά. Τοποθετούμε ακίδες απώθησης πτηνών, δίχτυα, βιοακουστικά συστήματα απώθησης κ.λ.π. Ακόμη διαθέτουμε απωθητικά για ζώα, φίδια, σαύρες και άλλα ερπετά.

AMET - ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ, Αρκαδίας 15, Αθήνα, 115 26 τηλ.:210 6924784, 210 6924027, amet@amet.gr  | ISO | ΑΔΕΙΑ |